תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית מגידו 
(2017-2019. מועצה אזורית מגידו)

פיילוט ראשון לתכנון מתאר כוללני במרחב הכפרי

לאחר שנים של תכנון מרבית הערים בישראל, תשומת הלב הופנתה לתכנון המועצות האזוריות. בעשור הבא יתוכננו מרבית המועצות האזוריות, ולמעשה מרבית המרחב הכפרי בישראל. זכינו להיות שותפים בשתי תכניות הפיילוט הראשונות – במועצות האזוריות מגידו ומרחבים. מאז אנחנו חברים בצוותי התכנון גם של תכניות של המועצות האזוריות: שדות נגב, עמק יזרעאל ומנשה אלונה.

 ייעודן של המועצות האזוריות במציאות של לחצי פיתוח, וועדות גבולות והתפשטות הערים, יחד עם שאלות ייסוד לגבי חקלאות, שטחים פתוחים וצביון היישובים הם בליבת התכנון. בשונה מעיר, מבנה השלטון במועצה אזורית הוא דו רובדי, והיישובים הם ישויות עצמאיות לתכנון בשטחן. כיצד מתככנים עם אנשים במועצה של קיבוצים שהשיתוף הוא ב- DNA התרבותי שלהם? מהו תפקידה של המועצה ומהו של היישובים? כיצד מיישבת התכנית קונפליקטים מובנים ותורמת לחזון של מרחב כפרי משגשג?

 לצוות מודוס היכרות עמוקה ורבת שנים עם המרחב הכפרי ואתגריו, הבנה עמוקה בתכנון משתף וניסיון נרחב בתהליכי ניהול קונפליקטים ובניית הסכמות. כל אלו נדרשים במיוחד בתכנון המרחב הכפרי.

המליצו עלינו

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן