תפריט

 תכנית אסטרטגית לת"א-יפו
(2017-2018. עיריית ת"א-יפו)

אסטרטגיה עירונית בדיאלוג עם בעלי עניין רלוונטיים

לפני 12 שנים ערכה עיריית תל אביב – יפו (לראשונה בישראל) תכנית אסטרטגית מקיפה וכוללנית לעיר. התכנית כללה את כל תחומי הפעילות והחיים בעיר. מכוחה "נגזרה" מאוחר יותר תכנית המתאר העירונית. לאחר שהובלנו את שיתוף הציבור בהכנת תכנית המתאר נבחרנו להוביל גם את תהליכי הדיאלוג עם בעלי העניין בעדכון התכנית האסטרטגית. 

בדומה לערים מובילות בעולם, הגיע הזמן לעדכן את התכנית. החלטנו לעסוק ב- 10 תחומי ליבה ולשתף בהכנת התכנית ממלאי תפקידים עירוניים, נציגי בעלי עניין רלוונטיים לכל תחום, מומחי תוכן ואת הציבור הרחב. הובלנו את הדיאלוג עם כ- 300 נציגי בעלי עניין שונים יחד עם שיתוף מקוון לציבור הרחב. גיבשנו את התהליך והמתודולוגיה, ריכזנו את המהלך בשיתוף ממלאי תפקידים עירוניים, הנחנו ותיעדנו 27 סדנאות, הפעלנו כלים חדשניים כגון Graphic Facilitation והנגשנו תוצרים מסכמים ב- 3 שלבי התכנית המופיעים כולם באתר העירוני.

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן