תפריט

אורות רבין 
(2014-2017 חברת החשמל לישראל)

תאגיד מדבר עם קהילות עוטפות

חברת החשמל לישראל החליטה לקיים דיאלוג רב מגזרי מתמשך, עם כרבע מליון תושבים הגרים בקרבת תחנת הכוח הפחמית אורות רבין ומחזיקי עניין רלוונטיים. איך בונים פלטפורמה אפקטיבית לדיאלוג מתמשך? איך בונים אמון, מבססים שיח מועיל המבוסס על מידע משותף ומקדמים יחד מטרות משותפות?

התהליך פעל על פי סטנדרטים בינלאומיים מקובלים לניהול דיאלוג מחזיקי עניין (AA1000) ודווח כחלק מדיווחי אחריות תאגידית של החברה על פי הנחיות ה- GRI. בראשיתו נערך דיאלוג פנימי מעמיק בין מחלקות שונות בתוך החברה וגובש מתווה הפעולה, המטרות, הכלים והמתודות. לאחר מכן נערך מיפוי מחזיקי העניין ורתימתם לתהליך פורום הדיאלוג התכנס באופן קבוע יותר מ- 15 פעמים במשך 3 וחצי שנים.

בתהליך נבנה אמון, הונגש מידע חשוב ונדונו סוגיות מהותיות לפעילות תחנת הכוח. התהליך שרד שינויים בחברה ובסגל הניהולי ואתגרים נוספים. התהליך התמודד בין היתר עם מוניטין בעייתי של חברת החשמל, פליטות לאוויר והשפעות משמעותיות נוספות על המרחב הסובב. 

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן