אורות רבין 
(2014-2017 חברת החשמל לישראל)

תאגיד מדבר עם קהילות עוטפות

בחברת החשמל ביקשו לקיים דיאלוג רב מגזרי מתמשך, עם כרבע מליון תושבים הגרים בקרבת תחנת הכוח הפחמית אורות רבין ומחזיקי עניין רלוונטיים. איך בונים פלטפורמה אפקטיבית לדיאלוג מתמשך? איך בונים אמון, מבססים שיח מועיל המבוסס על מידע משותף ומקדמים יחד מטרות משותפות?

התהליך פעל על פי סטנדרטים בינלאומיים מקובלים לניהול דיאלוג מחזיקי עניין (AA1000) ודווח כחלק מדיווחי אחריות תאגידית של החברה על פי הנחיות ה- GRI. בראשיתו נערך דיאלוג פנימי מעמיק בין מחלקות שונות בתוך החברה וגובש מתווה הפעולה, המטרות, הכלים והמתודות. לאחר מכן נערך מיפוי מחזיקי העניין ורתימתם לתהליך פורום הדיאלוג התכנס באופן קבוע יותר מ- 15 פעמים במשך 3 וחצי שנים.

בתהליך נבנה אמון, הונגש מידע חשוב ונדונו סוגיות מהותיות לפעילות תחנת הכוח. התהליך שרד שינויים בחברה ובסגל הניהולי ואתגרים נוספים. התהליך התמודד בין היתר עם מוניטין בעייתי של חברת החשמל, פליטות לאוויר והשפעות משמעותיות נוספות על המרחב הסובב. 

המליצו עלינו

חברת החשמל:

הנדון: פורום דיאלוג עם קהילת עוטף אורות רבין סיכום פעילות (כמעט) שנתיים ראשונות
הפורום התגבש סביב נציגי הקהילה ונציגי חברת החשמל בהנחיה ויעוץ של חברת מודוס ובניהולו של מר אמיתי הר לב.

להלן ההישגים עד כה:
1. שיפור מערכת היחסים בין נציגי הקהילה והחברה ובניית אמון ויחסי שכנות טובים.
2. קיום שיח אפקטיבי דו צדדי וניטרול דעות קדומות.
3. הנגשת מידע בכלל ובנושאי איכות הסביבה בפרט על פעילות התחנה.
4. הקמת ערוצי הדברות ודיאלוג מתמשך.
5. התחלת מימוש האחריות התאגידית של החברה/תחנה לסביבתה.
6. התחלת שינוי תפיסות בתחנה והתנגדויות מול הקהילה ע"י הכרת צרכי ורצונות הקהילה.

בכל ההישגים האלו מצאתי את חברת מודוס ועובדיה ובפרט את אמיתי הר לב כבעלי ניסיון, היודעים לקרוא את תמונת המצב, לתת את היעוץ וההכוונה הנכונים ולמצוא את האיזון הנכון בין צרכי הצדדים לדיאלוג.

אין לי ספק שאמיתי הר לב ישכיל להוביל את הדיאלוג על תמורותיו השונות לאורך זמן.

בברכה,
גיורא דקל
מנהל התחנה

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן