תכנית אסטרטגית לדיור – נפת אשקלון
(2017-2018. משרד השיכון והבינוי)

אסטרטגיה מרחבית בשיתוף בעלי עניין

משבר הדיור הביא לגיבוש תכנית לאומית לדיור ולהחלטת ממשלה לתכנון תוספת של כרבע מליון יחידות דיור בנפת אשקלון בלבד לשנת 2040. דמיינו לעצמכם רגע: 250 אלף דירות חדשות. קשה לדמיין. משרד השיכון והבינוי הוביל תכנון אסטרטגי לנפה שעסק כמובן בכלל ההיבטים: תעסוקה, תחבורה, חקלאות, סביבה ועוד.

כשראש צוות התכנון – האדריכל אריה רחמימוב – התקשר וביקש מאיתנו "שיתוף ציבור" שאלנו חזרה – לאיזה "שיתוף ציבור" הוא מתכוון בתכנית בקנה מידה כזה? האם מישהו רוצה לדבר עם כלל תושבי אשקלון, אשדוד, קריית גת או היישובים הכפריים במרחב? במה בדיוק רוצים לשתף אותם? ושאלות נוספות. אחרי מספר מפגשי חשיבה בשיתוף המזמין, הצענו מתודולוגיה של שיתוף בעלי עניין מרכזיים (למעלה מ- 40) בסוגיות ממוקדות. נפגשנו לפגישות אישיות עם כל אחד מהם, חילצנו תובנות עומק לתכנון, וערכנו מספר מפגשים משותפים.

המזמין וצוות התכנון הבינו כי שינוי בסדר גודל כזה, עלול ליצור גם התנגדות וקונפליקטים מרכזיים. לכן, מיפינו את תפיסות בעלי העניין לגבי הקונפליקטים המרכזיים במרחב התכנון ויצרנו מפת קונפליקטים, כתשומה תכנונית מעניינת. לדוגמה: הממשק שבין הערים המתפשטות לשטחי החקלאות במועצות האזוריות היה רובד תכנון נוסף בתכנית, שהמיקוד בו נוצר מתוך הדיאלוג עם בעלי העניין. בסוף התהליך נפגשנו כולם יחד ליום מרתק שהתמקד במשוב ותובנות ביחס להצעות תכנוניות ברורות. 

המליצו עלינו

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן