תפריט

מתאר לרהט
(2016-2019. משרד מנעד. מנהל התכנון. עיריית רהט)

תכנון חברתי משתף רב תרבותי

רהט היא היישוב הבדוואי הגדול בישראל והעיר הבדווית היחידה. גיבוש תכנית מתאר כוללנית לעיר הציב אתגרים מורכבים גם בפני תהליך אפקטיבי לשיתוף הציבור. הצורך להתחשב בהיבטים רב תרבותיים, מגדריים ובהנגשה שפתית ואחרת הצריכו אותנו לחשיבה מחוץ לקופסא.

לאחר מיפוי ואפיון מעמיק של בעלי עניין בנינו תהליך מותאם, ששיתף מנהיגות מקומית וקבוצות עניין בשלבי התכנית מראשיתה. בנוסף לתפקידנו כיועצי שיתוף הציבור ליווינו את צוות התכנון בייעוץ חברתי. לא מדובר על ניתוח דמוגרפי או תכנון פרוגרמטי, אלא על הטמעת חשיבה חברתית בתכנון, לדוגמה: תכנון רשת הכבישים בעיר ללא התחשבות בפריסה המרחבית של החמולות הגדולות, עלול להביא לחוסר תפקודיות של המערכת. הניסיון שצברנו בעבודה על תכנית המתאר של סכנין, בתכנון יישוב דרוזי חדש ובתכנון עבור צ'רקסים תרמו רבות להבנת ההקשר והיכולת להציע תובנות משלימות. 

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן