התחנה התרמו-סולארית באשלים

(2014-2015 נגב אנרגיה מקבוצת שיכון ובינוי)

פרויקט האנרגיה הגדול בישראל

(SEP) Stake Holder Engagement Plan – אסטרטגיה לשיתוף מחזיקי עניין

זהו אחד הפרויקטים המעניינים והמורכבים ביותר שהובלנו. פרויקט בהיקף כספי עצום (למעלה ממיליארד דולר), המחייב עמידה בסטנדרטים של הבנק העולמי שהיו תנאי לסגירה פיננסית, שותפות עם תאגיד טכנולוגיה ספרדי, המון מחזיקי עניין וכפר בדואי לא מוכר. מוזמנים לקרוא על הדרך שהובלנו יחד.

אחד התנאים של הבנק העולמי (IFC) המממן את הפרויקט, היה שתהיה לתאגיד אסטרטגיה ברורה לניהול הממשקים עם כלל מחזיקי העניין SEP- Stakeholder engagement plan)). בפשטות, שהתאגיד ינתח את מערך הסיכונים וההזדמנויות לערך משותף, מול כל מחזיקי העניין של הפרויקט, בכל שלב ושלב בתהליך. מהייזום, דרך ההקמה ועד התפעול. אסטרטגיה זו היא אחת מאבני הייסוד בניהול פרויקט בגישה מקיימת. אז איך מתנהלים מול יישוב קהילתי צמוד גדר והופכים איום להזדמנות? איך נכנסים לכפר בדואי גדול, בונים אמון ויוצרים מעורבות? איך בונים יכולות בחברה כדי שתוכל להמשיך ולהתנהל נכון בעצמה?

מודוס ייעצה לנגב אנרגיה מקבוצת שיכון ובינוי ובנתה עבורה את האסטרטגיה הכוללת, על פי הנחיות הבנק העולמי. ניסחנו את כלל המסמכים וסייענו לתהליך עד לאישורו על ידי הבנק. לאחר שגיבשנו אסטרטגיה אפקטיבית, המשכנו ללוות את הארגון ביישומה במשך שנתיים וחצי מרתקות. יצרנו אמון ושיתופי פעולה, הנגשנו מידע, סייענו בהתאמות רב תרבותיות, ביצירת מקומות עבודה לתושבי הכפר הבדואי ובפרויקטים קהילתיים באשלים. ניהלנו ממשק מורכב עם המועצה האזורית ומחזיקי עניין נוספים. גם לאחר סיום התהליך, המשכנו להיות יועץ נאמן בדילמות ממוקדות.

המליצו עלינו

נגב אנרג׳י:

מודוס עבדה איתנו על בניית האסטרטגיה והתשתית (תוכנית, נהלים, חשיבה וכד') של נושא שיתוף מחזיקי עניין (שמ"ע) בפרויקט אשלים.

רקע על הפרויקט
חברת נגב אנרגיה מקימה תחנת כח תרמו – סולארית של 110 מגוואט ליד היישוב אשלים אשר בנגב. התחנה תוקם ותופעל מכח הסכם זיכיון, שנחתם עם מדינת ישראל. התחנה הינה פרויקט האנרגיה המתחדשת הגדול ביותר שיוקם בישראל ובהקמתה יושקעו כמיליארד דולר. התחנה תהווה אבן דרך חשובה במימוש יעד לאומי של 10% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2020 . התחנה תוקם ותופעל תוך יישום סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים בתחומי הסביבה, שיתוף מחזיקי ענין ושמירת זכויות העובדים בפרויקט. התחנה תספק חשמל נקי מאנרגיה מתחדשת לכ- 60 אלף משקי בית בישראל (ש"ע לעיר חיפה).

עבודתה של מודוס בפרויקט היתה הן ברמת הזכיין (נגב אנרגיה) והן ברמת קבלן ההקמה, שכן ברמת האסטרטגיה נקבע שתהיה תוכנית שמ"ע אחודה המחולקת לתחומי אחריות בין הגופים הללו.

תחום ששמ"ע של הפרויקט הינו תחת אחריותי כסמנכ"ל ESHS (סביבה, קיימות בטיחות וגהות) בנגב אנרגיה. עבודת מודוס (בהובלת אמיתי הר לב) אופיינה בעבודה מקצועית ובחשיבה יצירתית וסייעה לי רבות בבניית אבני הבניין בנושא זה לרבות מול הגופים הממנים בפרויקט אשר מפקחים על הביצוע של תחום זה בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים להן מחויב הפרויקט.

בברכה ובהצלחה,
יובל סרגוסטי

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן