ארבע אסטרטגיות
לשיתוף ציבור אפקטיבי

S4 הוא מודל יישומי שפותח במודוס ומופעל בהצלחה בעשרות תהליכי תכנון בשיתוף הציבור מזה שנים. המודל מאפשר למקבל ההחלטות להבין ולבחור באסטרטגיית השיתוף המתאימה ביותר למטרות ולתוצרים הרצויים. נבחין בין 4 אסטרטגיות מרכזיות לשיתוף בתהליכי תכנון וקבלת החלטות. חלקן מכילות אסטרטגיות משנה, כגון: יש הבחנה בין תהליכים המאפשרים יידוע והנגשת מידע בלבד לבין כאלו המאפשרים גם הסברה ולמידה משותפת. יש הבדל בין תהליך המאפשר קבלת משוב לתוצרים תכנוניים לעומת תהליכים המאפשרים גם היווצעות בסוגיות מוגדרות.

4 האסטרטגיות המרכזיות הן:

יידוע והנגשת מידע, הסברה ולמידה.

אסטרטגיה זו מאפשרת בעיקר שקיפות (Accountability) ויידוע קהלי יעד רלוונטיים לגבי החלטות שכבר התקבלו או תכניות שהושלמו ונמצאות טרם החלטה. אסטרטגיית משנה מאפשרת תהליכי למידה משותפים והסברה של תוצרים או החלטות, זאת כחלק מתהליכי הטמעה. מסר הסברה טוב הוא כזה הנחווה כבהיר, מובן והגיוני. למעשה, כמעט כל תהליך שיתופי כולל הסברה אפקטיבית של מידע מונגש ולמידה. אסטרטגיות מסוג זה מאפשרות מידה מוגבלת ותחומה של השפעת בעלי העניין והציבור על ההחלטות המתקבלות.

משוב והתייעצות.
אסטרטגיה זו כוללת 2 אסטרטגיות משנה. האחת ממוקדת בקבלת משוב לתוצרים מוגמרים יחסית, כחלק מתהליכי קבלת ההחלטות. כאן חשוב להנגיש את התוצרים באופן המאפשר משוב אפקטיבי ולהתייחס למשובים באופן הבונה אמון. השנייה – מאפשרת היוועצות לגבי סוגיות, דילמות או חלופות בתהליך. כאן חשוב למקד ולמסגר נכון את הדילמות או השאלות לגביהן מעוניינים להיוועץ. באסטרטגיה זו מתחילה להיווצר לבעלי העניין המעורבים הזדמנות מעשית להשפיע על קבלת החלטות.

קבלת החלטות משתפת.
אסטרטגיה זו מתאימה לתהליכים המאפשרים קבלת החלטות משתפת. נדגיש כי ההחלטה הסופית מתקבלת על ידי בעל הסמכות. זאת לאחר לאחר שהתקיים דיאלוג משמעותי בין בעלי העניין המעורבים. התהליך יוצר ערך מוסף מובהק, כשכולם שותפים למידע, מבינים את הסוגיות ומציגים את הצרכים והרצונות שלהם. זוהי אסטרטגיה רותמת, מחזקת מעורבות, תחושת שייכות ובעלות על התוצאה.

בניית הסכמות.
כאשר בעלי עניין שונים תלויים במידה רבה אלה באלה, כדי לקבל ולממש החלטות, יתאימו אסטרטגיות המבוססות על תהליכי בניית ההסכמות. כאן מוצע תהליך שונה לקבלת החלטות המבוסס על גישת הרווח ההדדי (MGA). התהליך יוצר ערך מהותי ביכולת לממש מדיניות ולהשיג תוצרים רצויים, אך מחייב השקעה משמעותית בתהליכי בניית ההסכמות.

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן